Search

Specifika v práci s asociacemi podle Alice Foldynové

 Alice Foldynová pracuje ve společnosti GUARANT International (GI) na pozici ředitelky oddělení Association House. Vystudovala obor biochemie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Po ukončení studií pracovala jako marketingová a obchodní ředitelka v reklamní agentuře, ve fotbalovém klubu, ve firmě zabývající se řízením rizik a jako obchodní ředitelka ve společnosti, která se věnovala výzkumu trhu a analýze dat. Do GI nastoupila v roce 2019. Její oddělení je čistě dámské. Klienty Association House jsou tuzemské i mezinárodní odborné společnosti především z oblasti medicíny. Alice je velmi přátelská a všem manažerkám i asistentkám v týmu vždy ráda pomůže. Aktivně se zapojuje do strategického plánování a chodu celého GI.

Alice, jakou cestou jsi do GI přišla?

Do firmy jsem nastoupila v říjnu roku 2019. GI mi byl sympatický z mnoha důvodů. Věděla jsem, že nechci pracovat v korporaci, kde zpravidla není možné věci posouvat a měnit rychle. GI je středně velká firma. Majitelé jsou do chodu firmy stále aktivně zapojení a přes poměrně velký růst si společnost zachovala i prvky rodinné atmosféry. Již při prvním pohovoru na mě velmi pozitivně zapůsobilo prostředí GI. Můj první dojem ještě umocnil kolega Tomáš Chotěnovský, který byl mým úplně prvním kontaktem při vstupu do prostor firmy. Tomáš mě naprosto uhranul svým profesionálním a příjemným vystupováním. 

Jedním z nejdůležitějších bodů pro mé rozhodování bylo také to, že jsem mohla na příjímacím pohovoru mluvit osobně s majiteli společnosti. Měla jsem tak možnost získat vstupní informace z doslova nejlepšího zdroje, a také jsme si mohli vzájemně realisticky nastavit cíle a očekávání. Od první chvíle jsem měla pocit, že dohoda, byť ústní, a podaná ruka v GI platí. Po dvou letech to mohu jen potvrdit.

V čem je práce s asociacemi specifická?

Každý obor má svá specifika. V našem případě se jedná o odborné asociace, které nejsou hlavním pracovním poměrem našich klientů. Ti vykonávají činnost pro asociace ve svém volném čase a žijí po celém světě v různých časových pásmech. Musíme proto akceptovat trochu jinou organizaci práce. Je jasné, že naše pracovní doba někdy zasahuje do víkendů a do večerních hodin, protože je nutné se s klienty časově sladit. Pro mě to problém není, vždy jsem měla zaměstnání, kde byla potřebná velká flexibilita. Dalším naším specifikem je, že kromě odpovědnosti vůči svému zaměstnavateli, tj. GI, má Association House odpovědnost také, stejnou měrou, vůči klientům. V našem oddělení to tak cítíme a po všech stránkách pomáháme společnosti našich klientů spravovat a rozvíjet. Vlastně tak doslova sedíme „každou půlkou zadku“ na jiné židli.

Co tě v práci nejvíce motivuje?

Je to souhrn více aspektů. Našimi klienty jsou neziskové organizace: lékaři, veterináři, nebo vědci. Pomáhat rozvíjet a udržovat v chodu tyto organizace je práce, která dává smysl. Motivují mě drobné úspěchy a pochvaly, které přichází od klientů. Motivace je v době „covidové“, která je pro všechny velmi těžká, nesmírně důležitá. Je potřeba překonat překážky a něčeho dosáhnout. Motivuje mě také náš tým, který je skvělý jak profesně, tak lidsky. V práci člověk tráví velkou část života. Měl by tam proto chodit s potěšením a měl by pracovat s lidmi, které má rád. Neplatí to pouze v rámci mého oddělení, ale také napříč celou firmou. V GI pracuje spousta lidí, se kterými jsem si utvořila příjemný vztah a dobře se mi s nimi spolupracuje. Důležitý je také vztah s klienty. I přes těžkosti této doby je utužujeme, rozvíjíme a posunujeme projekty dále. To mě vždy nesmírně motivuje. 

Když je něco těžké, o to více zaberu. Z minulosti mám zkušenost, že když jsme s týmem a s klienty zvládli nějaký extrémně složitý projekt, byl to nejen skvělý pocit, ale vznikla z toho také dlouholetá obchodní partnerství a přátelství. Obecně vnímám komplikovaná období či projekty také jako čas příležitostí. Je to zároveň doba, která ukáže, kdo je bojovník, týmový hráč a má „tah na branku“.

Jak se ti pracuje ve virtuálním prostředí?

S virtuálem jsem se sžila velice dobře. V COVID době jsme samozřejmě začali virtuální nástroje používat více než v minulosti. Vítám především zrychlení, snížení nákladů a zvýšení efektivity práce v situacích, kdy virtuál pomáhá a šetří čas. Na druhou stranu jsem člověk vztahový. Myslím si proto, že virtuál nenahradí vše a těším se, až se budeme moci zase potkávat s kolegy i klienty osobně. Těším se na fyzické eventy, ale budu ráda, když zůstane i ta část, která se smysluplně přesunula do virtuálního světa. 

Jak se GI popral s pandemií?

Naše odvětví bylo a stále je pandemií hodně zasažené. Myslím si, že GI se vypořádal s abnormálně těžkou situací velmi dobře. Nejdůležitější jsou včasná a dobrá rozhodnutí, reakce a opatření. Nebyla sice populární, ale vyplatila se nám. Cesta k úspěchu se musí aktivně hledat a vede přes střídmost, šetření a přeorientování se obchodně i výkonově na virtuální svět. Měli jsme štěstí, že mnoho klientů akce nezrušilo, ale jen odložilo. Všichni vidíme, že řada firem na trhu skončila. GI to nikdy nevzdal. Naopak, rozvíjíme se a posouváme dál. 

Našemu oddělení Association House dokonce v COVID době práce přibyla. Díky omezení fyzických akcí máme možnost s klienty rozvíjet projekty, které by nejspíš nikdy nebyly za normálních okolností uvedené do života. Zároveň jsme během pandemie připravili rebranding oddělení Association House. Této přípravě našeho představení pod novou značkou se někteří lidé podivovali. Připadalo jim to v době pandemie, která je nejistá, a kdy nikdo neví, jak se vše bude vyvíjet a jak to dopadne, zvláštní. Ale i v této problematické době hledíme dopředu a při plánování je pro nás nejzásadnější dlouhodobá perspektiva.