Search

Jak vznikla a co vše zahrnuje služba Venue Management

Michal Soukup se shodou okolností se společností GUARANT International (GI) setkal již při studiu na ITM, kde Ivo Miksa (jednatel GI) vyučoval. První přímý kontakt s GI proběhl ještě v době studia, během brigády. Tehdy se Michal zapojil do příprav na MMF, který GI spoluorganizoval. Po ukončení školy pracoval Michal dva roky v hotelu Four Seasons Prague a v roce 2002 nastoupil do GI na pozici manažera dodavatelů.

Michale, jak postupovala tvoje kariéra v GI?

GI se od svého založení v roce 1991 postupně rozvíjel až do stavu, kdy bylo v roce 2002 nutné zastřešit spolupráci s dodavateli a hotely. Do té doby jednal každý v GI s dodavateli ad hoc a nezávisle. Bylo to nesystémové, a proto vznikla nová pozice manažera dodavatelů. Po vytvoření dodavatelské struktury a nastavení podmínek spolupráce s dodavateli z řad hotelů jsem na této pozici ještě několik let pokračoval, práce mě však již nenaplňovala. V roce 2012 nás oslovili zástupci PPF RE a nabídli nám převzetí Konferenčního centra City (KCC), které se nachází v tehdy jimi vlastněné budově City Empiria na Pankráci. Dohodli jsme se a naše společnost provozuje KCC dodnes. Kromě KCC provozuje GI také Kaiserštejnský palác a obchodně zastupuje další prostory, např. Velkopřevorský palác a Profesní dům. Protože přímo provozujeme dva prostory a obchodně zastupujeme další dva, vznikla v rámci GI samostatná skupina a služba, kterou mám na starosti. Tuto službu jsme nazvali Venue Management (VM).

Co přesně znamená Venue Management?

Hledali jsme český název, ale nenašli jsme žádný vhodný, který by tuto službu správně vystihl. Ponechali jsme tedy v jejím názvu anglický výraz, který je v našem oboru srozumitelný. Tento pojem primárně zastřešuje provoz nebo obchodní zastoupení zajímavých prostor vhodných pro pořádání různých typů akcí. Tato služba může sloužit např. vlastníkům nemovitostí, kteří své prostory nechtějí nebo neumí provozovat a hledají partnera, který by se o správu jejich prostorů postaral. To je základní myšlenka Venue Managementu.

Čím jsou dané prostory zajímavé?

Konferenční centrum City je moderní středně veliké centrum s kapacitou 470 sedících osob, vhodné primárně pro konference, školení, výstavy a podobné akce. Kaiserštejnský palác je historická budova, které je vhodná spíše pro galavečery, společenské akce, nebo svatby. Tyto dva prostory jsou tedy velmi rozdílné, což je pro nás výhoda. V námi provozovaných prostorách díky tomu umíme pokrýt různé typy akcí a hodí se pro různou klientelu.

Blízkým partnerem GI a VM je moderní multifunkční prostor Cubex Centrum Praha, který má kapacitu 1 200 osob a patří tak mezi největší pražská venue. Při spojení Cubexu a KCC (oba prostory jsou součástí komplexu dvou propojených budov) jsme schopni nabídnout prostor pro až 1 700 osob.

Jak zasáhla pandemie Venue Management?

Stejně jako celý obor, tedy brutálně. Nejednalo se o pokles, ale o úplné přerušení činnosti. V roce 2008, kdy začala finanční krize, došlo ke snížení počtu pořádaných akcí, změnila se jejich struktura, ale stále se některé akce organizovaly, i když např. s méně účastníky. Tradovalo se, že kongresy jsou velmi odolné a „přežijí“ i velké krize. COVID vše změnil.  

Jaké jsou aktuálně trendy v organizování akcí?

Bohužel, stále ještě jsme v době COVIDu. Mezinárodní akce jsou zrušené a jejich návrat lze očekávat nejdříve v roce 2022, v závislosti na vývoji pandemie. Co se týká kongresů a konferencí, aktuální trend jsou virtuální a hybridní akce s účastí mnohem menšího počtu osob než v minulosti. Domnívám se, že pokud situace dovolí, budou se virtuální akce konat pouze jako doplněk, protože lidé se chtějí potkávat osobně. Do budoucnosti ale nejspíš „přežijí“ hybridní akce, na které se dostaví část účastníků osobně, a druhá část publika se připojí k akci on-line. Od března 2020 víme, že se jako první ruší nebo omezují hromadné akce, což je pro náš obor docela děsivé. Je tedy bohužel jisté, že o našem dalším směřování rozhodne vývoj pandemie.

Co ti pandemie vzala, co ti naopak dala?

Výhodou i nevýhodou na počátku pandemie byla skutečnost, že nikdo nevěděl, jak dlouho bude tato situace trvat. Pozitivní bylo, že jsem si během prvních dnů lock-downu odpočinul. Další výhodu přinesl „objev“ možnosti pracovat z domova. Nejsem sice zastáncem 100% home office, nevyhovuje mi, za ideální však považuji částečný home office. Osobně pokládám za další výhodu to, že se začal standardně používat videohovor, díky čemuž nemusím jezdit na všechny schůzky osobně. Nejhorším dopadem pandemie je její délka a přetrvávající nejistota.

Jak vnímáš virtualizaci?

Všeho s mírou… Osobní setkání se nedá ničím nahradit. Jak jsem však již popsal výše, má virtualizace své velké výhody. Díky videohovoru ušetří člověk hodně času, který musel věnovat cestování za schůzkami.

Co se týká našeho oboru, bude nejspíše pokračovat využívání virtuálních a hybridních akcí. Bohužel to přináší další negativa: účastník, který na akci nepřijede osobně, se neubytuje v hotelu, nepůjde se najíst do restaurace, nepojede na výlet. Utratí tedy mnohem méně peněz a ekonomický přínos takových akcí bude téměř nulový.

Co tě v práci motivuje?

V GI pracuji už téměř 19 let. Za tu dobu jsem vystřídal několik pozic a aktivit, což mi vyhovuje. Do práce chodím rád, nepatřím k lidem, kteří práci považují za nutné zlo. V GI vše funguje jako celek, což považuji za nesmírně důležité.

Máš nějaké životní krédo?

Přímo krédo nemám, ale věřím a doufám, že nakonec vše dopadne dobře. Nejsem žádný zapřisáhlý životní optimista, spíše pragmatik. Většinou se mi potvrdilo, že i když něco vypadalo na začátku špatně, nakonec to dopadlo dobře. Snad to tak i zůstane. 

Jak relaxuješ?

Odstěhovali jsme se s rodinou z Prahy. Trochu se ze mě stal kutil. V době pandemie jsem se zaměřil na zahradu a terénní úpravy. Někdy to je relax, někdy už ne :-).

Sportuji, rád rybařím a chodím na houby, asi taková česká klasika.