Rozhovor s Ivetou Košťálovou, personální manažerkou společnosti GUARANT International, spol. s r. o.

Iveta Košťálová vystudovala odbornou školu cestovního ruchu v Karlových Varech. Její kariéra začala na oddělení kongresové turistiky v Čedoku. Do GUARANTU nastoupila po mateřské dovolené v roce 1993.  Iveta je jedním ze zaměstnanců, kteří jsou ve společnosti GUARAN T International téměř od začátku. Nejprve pracovala jako projektová manažerka, později přešla na pozici HR manažerky. Na pohovorech se setkává s nejrůznějšími typy lidí – jednala s génii, zlomenými osobnostmi i psychopaty. Že ji práce baví, zjistíte snad při první větě. Iveta je  příjemná a empatická osobnost, která se vždy zajímá o potřeby zaměstnanců a jejich spokojenost, přičemž působí velmi pozitivně na celkovou atmosféru ve firmě.

Iveto, jak se vyvíjela tvá kariéra v GI?

Dlouho jsem pracovala jako projektová manažerka, posléze jako senior PM. Později jsem kvůli rodině přijala pozici office manažerky. Práce se dala lépe skloubit s rodinným životem. Další pozicí bylo místo zástupkyně RO. No a od roku 2016 jsem HR manažerka. Je to další výzva, musela jsem se naučit hodně nových věcí. Této výzvy ale nelituji, pomáhají mi mé předchozí zkušenosti a tuto práci s lidmi mám opravdu ráda. Tím, že jsem měnila pozice a tím si rozšiřovala obzory, tak jsem asi proto vydržela u společnosti téměř celý můj profesní život.

Jak bys popsala obecně práci v GI?

Práce ve firmě je velmi zajímavá, ale také velmi náročná. Máme tu spoustu kvalitních zaměstnanců, kteří tu pracují již dlouhou dobu, což svědčí mimo jiné o tom, že se jim u nás líbí, že se celé roky zdokonalují ve své práci a mají možnosti stále růst. Vážím si jich, protože vydrželi a překonali různé překážky i nelehké doby. Mám ale také radost z absolventů, které jsme zaujali nebo když přicházejí zkušení lidé z ostatních firem a my jim máme co nabídnout.

Jaké uchazeče potkáváš denně na pohovorech, jakým způsobem odhaluješ jejich skryté stránky? Pohovorů jsem absolvovala již stovky a setkala jsem se s opravdu různymi typy osobností.. Poznala jsem uchazeče, kteří byli vyhořelí a postupně to vycházelo na povrch, ačkoliv z CV se to úplně nepoznalo. My ale naštěstí spolupracujeme při výběrových řízeních s psychology, což se nám hodně osvědčilo. Někdy nás uchazeč zaujal, měl potřebné zkušenosti, ale bylo tam něco, co se nám úplně nezdálo a psycholog následně opravdu kandidáta nedoporučil.

Někteří kandidáti zase působí na první pohled velmi nesměle a nevěří si, ale když se uvolní a cítí podporu, zjistím, že nám mají co nabídnout a stanou se z nich výborní kolegové. Jen je třeba jim dát šanci.

Spolupráce s psychology je hodně zajímavá část HR, která mne baví a obohacuje..

Mění se kandidáti z pohledu dnešní doby a doby několik let zpátky?

Ano, kandidáti se mění, jsou sebevědomější, spousta lidí je i díky technologiím zkušenější. Lidé, kteří vyjdou ze školy mají již mnohdy hodně dobrých předpokladů. Na druhou stranu se při pohovorech také setkáváme s lidmi, kteří jsou drzí, namyšlení, myslí si, jak všechno umí, ale ve finále je to často bublina, která vždy nakonec praskne. Je velmi důležité si kandidáty pozvat a vyzpovídat je. Preferuji fyzické setkání oproti on-line setkávání. Během covidu jsme ale byli samozřejmě rádi i za tuto formu.

Jak hodnotíš CV a motivační dopisy? Jak bys porovnala kvalitu dodaných materiálů s minulostí?

Celkově musím uznat, že CV jsou propracovanější, úroveň motivačních dopisů se také stále zlepšuje. Co se týče motivačních dopisů, zde bych chtěla zdůraznit, že není důležité příliš se rozepisovat, dnes je rychlá doba a je potřeba správně odhadnout a vypsat důležité body související s danou pozicí. To jsou takové rychlé postřehy, první dojmy. Pro mne je klíčová struktura životopisu, vhodná fotografie a základní body. Není nutné, aby se uchazeči příliš rozepisovali, na podrobnosti je tu osobní setkání. Působí na mne dobře, když společně s CV přijde  i motivační dopis. Když tam chybí, tak mi připadá, že ten uchazeč zase takový zájem nemá.  Pokud k tomu přiloží ještě reference, to už je zase o stupínek výše, to také působí velice dobře.

Pandemická doba byla pro všechny personalisty velmi náročná. Jak se s touto situací vypořádalo personální oddělení GI?

Z mého pohledu je  dobře, že jsme nikoho nepropustili, že jsme to udrželi. Ta situace byla velmi těžká, nevěděli jsme, zda získáme podporu od státu, opravdu to bylo na hraně. Myslím, že jsme to v rámci daných možností zvládli. Tomu, že odešlo několik kvalitních lidí, o které jsme nechtěli přijít, bohužel zabránit nešlo. Někteří prostě odešli za lepším, protože v té době byly i obory, které jely naplno.  V současné době naštěstí opět nabíráme nové  kandidáty a potřebujeme obsadit hodně zajímavých pozic, které máme vypsané na našich webových stránkách.

 

Co by měl každý uchazeč před oslovením GI vědět?

Uchazeč o práci v G by obecně měl být týmový hráč, proklientský, komunikativní a odolný vůči stresu. Měl by mít jazykové znalosti. Je pravda, že na některých pozicích je anglický jazyk potřeba více, někde méně, ale zpravidla je zapotřebí.

Jak hodnotíš G z pohledu personalistky?

Myslím si, že G je dobrá firma, která se k zaměstnancům chová hezky, a vidím to i na lidech, kteří jsou tu opravdu dlouhou dobu a není jich málo. Někteří lidé, kteří odcházejí, se po čase chtějí vrátit, protože zjistí, že v Guarantu měli lepší podmínky, vztahy, zacházení. Tyto poznatky mne utvrzují v tom, že Guarant je prostě dobrý zaměstnavatel, i když je stále co zlepšovat.

Jak se v Guarantu utužuje kolektiv?

Před pandemií jsme měli spoustu aktivit i mimopracovních. Chodili jsme společně cvičit, pořádali jsme kulturní akce pro zaměstnance, sportovní soutěže, besedy „cestovatelské okénko“, výjezdní zasedání v tuzemsku i zahraničí a další. K těmto aktivitám se opět hodláme vrátit, jakmile to bude možné. Těch forem, jak utužit kolektiv, máme hodně.

Co považuješ za největší úspěch GI?

Velkých úspěchů GI bylo mnoho: MMF, velké lékařské konference atd. ale největší úspěch je překonání COVID období a přechod na virtuální akce.

Věřím, že vše zdárně překonáme a osobně si přeji, abych byla dále součástí této firmy, která mne stále baví.