14th MFC Annual Conference/14-ая Ежегодная конференция МФЦ

Od 18. do 20. května 2011 se v hotelu Corinthia Hotel Prague konala dvojjazyčná výroční konference s názvem 14th MFC Annual Conference/14-ая Ежегодная конференция МФЦ pod vedením Výkonného ředitele Microfinance Centre, pana Grzegorze Galuska. Hlavním tématem konference bylo „Přeorientování mikrofinancí směrem k vyrovnanému růstu“, Během třídenní konference proběhly po úvodní keynote tři plenární sekce a 16 odborných přednášek a workshopů. Konference byla specifická technickým provedením – v každém sále byla umístěna dvě plátna, na kterých souběžně běžely prezentace ve dvou jazykových mutacích (anglické a ruské), během Opening Plennary Session dokonce na čtyřech plátnech.

Konference se zúčastnilo více než 400 účastníků, převážně ze zemí Střední Asie, Evropy, a USA.

Společenská akce se konala v neobvyklém prostředí Ekotechnického muzea v Praze – Bubenči. Součástí večera byly prohlídky podzemních prostor bývalé čističky odpadních vod za doprovodu průvodců v kápích a tisíce zářících svíček. Neméně zajímavou částí programu bylo také Karaoke s ruskými hity. DJ svým výběrem písní k tanci přítomné účastníky natolik navnadil, že po skončení akce ještě dva plné autobusy odjížděly do klubu Karlovy Lázně.

Akce byla úspěšná a pan ředitel ve své závěrečné řeči zmínil možnost pokračování spolupráce při přípravách dalších ročníků. Doufejme tedy, že příští konference se uskuteční opět v naší režii a nechme se překvapit vybranou destinací.