ZASEDÁNÍ PŘEDSEDNICTVÍ RADY EVROPSKÉ UNIE V DRUHÉ POLOVINĚ ROKU 2009

V první polovině roku 2009 zajišťoval GUARANT International,na základě pověření Úřadem vlády ČR, hotelové a ubytovací služby pro účastníky zasedání Českého předsednictví rady Evropské unie.

V rámci tohoto pověření naše firma zajišťovala ubytování pro účastníky zasedání na vysoké úrovni, která se konala v Praze a v regionech České republiky a dále ubytování pro účastníky oficiálních zasedání na pracovní úrovni, pořádaných jednotlivými ministerstvy a spolupracujícími institucemi.

Součástí poskytování těchto ubytovacích služeb byla také administrativní podpora a informační služby formou info desků umístěných na letišti, v hotelích a v Kongresovém centru Praha.