Search

Kongresy budou!

Přesouváme naplánované akce a dokončujeme zásady pro bezpečné konference.

S ohledem na stávající situaci a nejistotu v pořádání velkých konferencí a kongresů v letošním roce připravujeme a ohlašujeme nová data pro většinu akcí na podzim roku 2020 a do roku 2021. Veškeré plně potvrzené změny jsou pravidelně aktualizovány na webových stránkách GUARANT International v sekci Akce 2020, ale také na webových a sociálních stránkách jednotlivých akcí.

Sledujeme veškeré změny ve vládních nařízeních a doufáme, že se situace pro kongresový průmysl brzy začne zlepšovat. Od 11.5. je zrušen zákaz akcí do 100 osob a můžeme začít plánovat alespoň jednání výborů a malé semináře. K obnově opravdových konferenčních akcí bude ale potřeba ještě vynaložit nemalé společné úsilí. Spolu s dalšími odborníky z oboru sdílíme stanoviska a řešíme budoucnost kongresového průmyslu i v rámci naší společné iniciativy firem PCO – členů Prague Convention Bureau.

Stále platí, že většina našich zaměstnanců pracuje formou home office a jsou k zastižení na emailu i telefonu.

Nyní je naší prioritou dokončit zásady pro bezpečné konání konferencí. Pořádání konferencí a eventů po COVID-19 bude vyžadovat důležité změny – zejména ze strany organizátorů akce, ale i míst konání. Pro bezpečnost účastníků je třeba dbát na zdravotně technickou stránku akce, ale i na preventivní design, který v sobě zahrnuje například plánování příchodů a bezpečné sociální interakce účastníků. Díky zaváděným opatřením se budou moci akce uskutečňovat s vysokou mírou ochrany zdraví. Více informací se dozvíte v článku, který pro vás nyní připravujeme.