Search

V KCC se sešli odborníci na genetiku slepic, konalo se XI. European Symposium on Poultry Genetics

Celkem 128 účastníků si během 3denního sympozia vyměňovalo novinky ze světa genetických informací domácích ptáků. Zajímavostí bylo, že více jak 20 % účastníků tvořili odborníci ze zemí mimo Evropu. Dorazili zástupci Indie, Etiopie, Ameriky, Iránu, Nigérie, Ekvádoru ale i dalších světových zemí.

Sympozium se věnovalo tématům jako jsou nové trendy ve šlechtitelských technologiích, genetickým rozmanitostem slepic, novým cílům v chovu slepic, vývoji mikrobioty kuřecích střev a výběru nové generace probiotik, či chovu jiných ptáků.

Odborný program přednášek byl 24. 10. zpestřen gala večeří konanou v Plzeňské restauraci v Obecním domě.