fbpx

ocenenia

Výročné ceny Českej eventové asociácie 2019

3. miesto v kategórii Podpora vzťahov s verejnosťou (B2P) – 50. medzinárodná chemická olympiáda – IChO 2018

Czech Superbrands Business Award 2018

Czech Business Superbrands 2018

Ambassador Awards Evening 2018

Najlepší kongres – doc. Jan Bělohlávek, zástupca prednostu pre intenzívnu medicínu II. internej kliniky kardiológie a angiológia 1.LF UK a VFN, za medzinárodný kongres EuroELSO 2018

Najlepší korporátne akcie roka – pani Ines Windisch za Zentiva Leadership Meeting

Ambassador Awards Evening 2017

Celoživotný prínos kongresovému priemyslu – prof. MUDr. Karel Cvachovec, CSc., MBA., emeritný prednosta Kliniky anestéziológie, resuscitácie a intenzívnej medicíny UK 2. LF vo fakultnej nemocnici v Prahe

Kandidatura roka – Ing. Libor Přeučil, CSc., vedúci skupiny Inteligentné a moderné robotika, za International Conference on Intelligent Robots and Systems IEEE/RSJ IROS 21

Kongres do 500 účastníkov – prof. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D., FRCS, CESSR, prednosta kliniky transplantačnej chirurgie IKEM a zástupca prednostu Transplantcentra IKM, za 51st Congress of the European Society of Surgical Research (ESSR 2016)

Czech Superbrands Business Award 2016

Czech Business Superbrands 2016

CHCETE USPORIADAŤ
VIRTUÁLNU AKCIU?

Zorganizujeme vám odborný kongres, konferenciu, webinár alebo výročné zasadnutie v hybridnej či virtuálnej podobe.