Vyhľadať

26th ICOM General Conference

Klient: The International Council of Museums (ICOM)

výzva

20. – 28. srpna minulého roku poprvé Praha hostila jednu z největších světových konferencí muzejníků. Jednalo se o 26. konferenci ICOM, nejvýznamnější akci věnovanou muzeím a odborníkům. Mezinárodní rada muzeí je jediná celosvětová muzejní asociace. Poskytuje muzeím a muzejníkům národní, mezinárodní i regionální prostor pro dialog a výměnu etických standardů a inovací.

 

Naší největší výzvou při pořádání této akce a hlavním problémem, kterému jsme čelili, byla nejistota. Pokud plánujete tak velkou akci, musíte vědět, jak na to. Neustále se měnící podmínky způsobené především důsledky pandemie COVID-19 a v roce 2022 také válkou rozpoutanou Ruskem na Ukrajině nám nesmírně ztížily a zkomplikovaly práci.

NEJVĚTŠÍ AKCE

KONANÁ V ROCE 2022
V KONGRESOVÉM
CENTRU PRAHA

Vystavovatelů
z celého světa
0
Zastoupených zemí
0
Účastníků
0
Řečníků
0

Řešení

Platforma: 26. ročník této konference se poprvé v dějinách konal v hybridním formátu. Virtuální platforma gCon poskytla všem účastníkům konference možnost zúčastnit se odborného programu z domova nebo přímo kanceláře muzea.

 

Program: Kongresové centrum Praha nabídlo účastníkům rozsáhlý odborný program, který kombinoval hlavní (keynote) přednášky, kde přednášelo přes 1 000 přednášejících. Dále panelové diskuse, workshopy a exkurze, kterých bylo dohromady 238. Pamětní přednášku či přednášku o ochraně kulturního dědictví na Ukrajině, prostory pro doprovodný muzejní veletrh či Expo Foru, kde měly příležitost prezentovat svoje novinky vystavující firmy.

Přínosy: Pro ICOM bylo pořádání konference v Praze velkým posunem a jedním z důležitých přínosů byla skutečnost, že se konference zúčastnila řada mladých lidí, kteří jsou pro budoucnost oboru důležití. Česká muzea se do příprav zapojila velmi intenzivně a podíleli se na ní všichni institucionální členové ICOM. Muzea se aktivně podílela na přípravě Off-site Meetings, exkurzí, Muzejní noci, ale i zahajovacího večírku a štafety s vlajkou ICOM.  Na debatě o nové definici muzea podle ICOM spolupracovaly katedry vysokých škol, díky čemuž se debaty v prvním kole zúčastnilo 499 muzejníků z České republiky (druhý největší počet po Brazílii) a stovky účastníků se zúčastnily i dalších kol a seminářů. Jednotliví členové spolupracovali na přípravě agendy zasedání mezinárodních výborů.

Výsledek

Konference se účastnilo fyzicky více než 3 000 odborníků ze 124 různých zemí. Přes virtuální platformu se připojilo 655 účastníků.

 

Rádi bychom poděkovali ICOM, členům Výkonné rady ICOM a pracovníkům Generálního sekretariátu ICOM za vynikající spolupráci při přípravě 26. generální konference ICOM Praha 2022.

  • Mobilní aplikace, kterou si stáhlo 2 637 uživatelů
  • 2 924 poslaných zpráv v mobilní aplikaci v rámci networkingu
  • 40 odborných exkurzí po celé ČR