Vyhľadať

Konference EFI 2024

European Immunogenetics and Histocompatibility Conference (EFI 2024) se letos konala v termínu 20. – 23. 5. v Ženevě. Konferenci navštívilo 747 účastníků: lékařů, vědců, studentů a dalších odborníků z oboru imunogenetiky a transplantace z celého světa. Místem konání bylo výstavní a kongresové centrum Palexpo SA.

Zahájení konference se uskutečnilo ve večerních hodinách a bylo vedeno profesorem Jeanem Villardem, poté následoval slavnostní koktejl.

Hlavními tématy konference byly transplantace orgánů pro vysoce citlivé pacienty, nové terapie akutní leukemie, HLA imunogenetika a populační genetika, dárcovství živé kostní dřeně a pevných orgánů, jakož i téma antigenů a neoantigenů. Celkově konference nabídla 5 plenárních zasedání, 3 výuková sezení, 6 sympózií a 9 sekcí věnovaných abstraktům. Součástí programu byl i ceremoniál předávání medailí a také valné shromáždění.

Společenský večer se konal v prostorách Domaine du Grand-Malagny, kulturním a historickém dědictví města Ženevy, nacházejícím se v krásné zahradě s výhledem na jezero a Mont Blanc.

Již tradiční Tulipánový charitativní běh, dlouhý 5 km, který organizovala a sponzorsky podpořila společnost GenDx, byl i letos součástí konference. Proběhl v Parc Sarasin, zúčastnilo se ho 59 běžců. Vybrané prostředky z Tulipánového běhu podpoří Fondation Dr. Henri Dubois-Ferrière Dinu Lipatti.  

Pořadatel konference podporuje udržitelnost, proto pro konferenci byla vyvinuta aplikace a byl vytištěn kapesní program, aby se minimalizovaly náklady na tištěné materiály.

Konferenci podpořilo 11 sponzorů a 5 vystavovatelů.

Děkujeme Evropské federaci imunogenetiků (EFI), místnímu organizačnímu výboru, partnerům i vystavovatelům, řečníkům i všem účastníkům a v neposlední řadě také celému projektovému týmu GUARANT International, který vedla senior projektová manažerka Marcela Rajtorová.