Vyhľadať

Ve Vídni se konal klíčový kongres: 12. kongres IFSO-EC

12th Congress of the International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders – European Chapter (IFSO-EC) se konal v samém srdci Evropy – ve Vídni, ve dnech 2. – 4. května 2024.

Místní organizační výbor, vědecký výbor a výkonná rada IFSO-EC vytvořili atraktivní program pro bariatrické a metabolické chirurgy, integrované zdravotní specialisty, ale i internisty a výzkumníky v oblasti obezity.

Program kongresu zahájily před-kongresové kurzy, které probíhaly na nejnovějších strojích a robotech a byly kompletně vyprodány. Odborný program, jenž naplnil čtyři paralelní sály, zahrnoval atraktivní přednášky, panelové diskuse, abstrakty, mezioborové sezení a video-prezentace. Rezidenty, stážisty a studenty medicíny přilákalo setkání Young-IFSO a podnítilo je k výměně znalostí a nápadů. Zajímavým byl i tradiční evropský šampionát, kde soutěžily 4 národní týmy chirurgů v řešení komplikovaného případu.

Významným bodem programu kongresu IFSO-EC 2024 byla jeho pestrá společenská část, která účastníkům nabídla vynikající příležitost sdílet své zážitky a emoce mimo odborný program během kongresové večeře. Tato večeře se konala v impozantních prostorách Kunsthistorického muzea, kde měli účastníci exkluzivní přístup k muzejním sbírkám. Mohli tak obdivovat nádherné prostory a umělecká díla, která dodala večeru jedinečnou atmosféru.

O celkovém úspěchu konference svědčí skvělá účast: 776 účastníků, 182 vystavovatelů, 149 řečníků.

Velké poděkování za obrovské nasazení a úspěšné zorganizování tohoto kongresu patří projektovému týmu pod vedením Kristýny Hájkové: Jakubu Novákovi, Aleně Füllsackové, Michaele Šefrnové, Martině Vitáskové, Nikole Hönigové a Petře Závodné.