Vyhľadať

Spojení expertů na druhém ročníku akce CarDia Project Offsite Meeting 2024

Ve dnech 12. – 13. 4. 2024 se konal druhý ročník akce CarDia Project Offsite Meeting – projektu, který spojuje pět center vědecké, výzkumné a klinické excelence v České republice.

Do tohoto projektu jsou zapojeni odborníci z IKEM či Fyziologického ústavu a Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR a dále z lékařských fakult Univerzity Karlovy a z Masarykovy Univerzity v Brně, kteří si předávali informace během programově nabitých dvou dnů v NH hotelu v Olomouci.

Tuto konferenci se nám podařilo zorganizovat v rekordním čase díky zapojení všech stran (klient, hotel i náš organizační tým).

Součástí meetingu byly nejenom přednášky, ale také bohaté diskuze u posterů.

Mnozí účastníci projektu jsou našimi dlouhodobými klienty a bylo velmi příjemné s nimi během setkání na společné akce zavzpomínat.

Přejeme projektu, který je velmi důležitý pro budoucnost léčby a prevenci zkoumaných onemocnění, hodně úspěchů i do budoucna.