Vyhľadať

Hydrogen Days 2024: Úspěšná konference v Cubex Centru Praha

Po několika úspěšných ročnících jsme opět měli čest uspořádat konferenci Hydrogen Days 2024, tradiční akci vodíkové komunity, která letos slavila 14. výročí. Konference opět posloužila jako důležitá platforma pro výměnu informací a zkušeností mezi evropskými regiony, které se nacházejí v různých fázích zavádění vodíkových technologií do každodenního života. Akce se konala v Cubex Centru Praha, v multifunkčním prostoru postaveném v kubistickém stylu, který je díky svému proměnlivému interiéru skvělou volbou pro nejrůznější akce.

Letošní konference se zaměřila zejména na otázku: „Hydrogen – implementation lost in regulation?“

Program konference zahrnoval širokou škálu prezentací, workshopů a diskusních panelů, které se zaměřily na tři klíčová témata: 1. Vývoj a zavádění v energetice, 2. Vývoj a zavádění v dopravě a 3. Průřezové a zastřešující otázky.

Zvláštní pozornost jsme věnovali také nově přidanému bloku Matchmaking Session, který se konal ve čtvrtek 22. března. Cílem této aktivity bylo podpořit smysluplná spojení a spolupráci mezi účastníky konference s cílem podpořit inovaci a růst ve vodíkovém průmyslu.

Součástí konference bylo také fórum k projektu NEXTAEC (Next generation Alkaline Electrolyser) programu Horizont 2020, kde měli účastníci možnost vyslechnout si informace o úspěších členů konsorcia v oblasti alkalické elektrolýzy.

Kromě informativních sekcí a prezentací nabídla konference i dostatek příležitostí k navazování kontaktů, aby se účastníci mohli spojit s průmyslovými partnery, výzkumníky, tvůrci politiky a potenciálními partnery. Účastníci měli také možnost poznat krásy Prahy a vychutnat si historické památky a výjimečnou atmosféru starobylých uliček.

Na závěr bychom rádi poděkovali členům celému realizačního týmu, kteří se podíleli na organizaci této úspěšné konference.  Hydrogen Days 2024 byla pro vodíkovou komunitu důležitou událostí, která umožnila navázat nové kontakty, získat užitečné znalosti a spolupracovat na rozvoji vodíkových technologií. Těšíme se na další ročníky a na další pokrok v této důležité oblasti.