Vyhľadať

Uspořádali jsme Mezinárodní konferenci o biologii motýlů

Mezinárodní konference o biologii motýlů (9th International Conference on the Biology of Butterflies, BOB 2023) je odborná konference, která se koná každé čtyři roky. Letos jsme měli čest ji v červenci organizovat v Praze. Tato konference poskytuje vědcům a biologům z celého světa příležitost diskutovat o nejnovějších poznatcích a výzkumu motýlů a příbuzných druhů. Účastníci mohou prezentovat svůj výzkum, sdílet nápady a vytvářet profesní konexe s dalšími odborníky v oboru. Konference podporuje spolupráci a pokrok v chápání biologie motýlů, ekologie, chování, genetiky a ochrany tohoto druhu.

Čtyřdenní konference měla obsáhlý vědecký program, který byl jeden den doplněn exkurzemi. Vědecký program byl složen ze 4 plenárních přednášek v podání významných řečníků z oboru, odborných přednášek, 12 vědeckých symposií, posterové sekce a závěrečného ceremoniálu, během něhož se udělovaly studentské ceny.

Již zmíněné exkurze probíhaly druhý konferenční den. Účastníci se vydali do cenných přírodních a/nebo obnovených polopřírodních biotopů se zajímavými společenstvy motýlů (a jiných organismů). Na výběr byly 4 lokality. V rámci středočeských Milovic se účastníci vydali do bývalého vojenského výcvikového prostoru, kde stáda zubrů evropských, exmorských poníků a skotu tauros přispívají k rozsáhlé obnově přirozených křovinatých trávníků a většímu výskytu motýlů. Druhá exkurze vzala účastníky do Českého Středohoří, kde navštívili několik lokalit v rezervaci Raná a jejím okolí, aby viděli výsledky úspěšných ochranářských projektů specificky zaměřených na populace ohrožených druhů motýlů. Třetí skupina se vydala do Prokopského údolí v Praze, kde mohla zahlédnout vzácné druhy motýlů. Exkurzi zakončili v lokálním pivovaru. Čtvrtá exkurze byla naplánována opět do středních Čech, tentokrát do Týnčanského krasu. Během této exkurze mohli účastníci odebrat biologické vzorky (s výjimkou druhů chráněných zákonem).

Předposlední den byla připravena konferenční večeře. Nejednalo se o typickou večeři v uzavřeném prostoru, ale náš projektový tým připravil bufetovou večeři na lodi, během níž si účastníci užili krásnou večerní projížďku po Vltavě s výhledem na Pražský hrad, Karlův most a další pražské skvosty. Pohodovou atmosféru podtrhla rock-n-rollová kapela, která na lodi po večeři zahrála.

9. ročník Mezinárodní konference o biologii motýlů pro nás bylo zpestřením letošní letní sezóny a celou organizaci konference jsme si užili. Děkujeme klientovi, partnerovi, všem řečníkům i 208 účastníkům za krásnou mezinárodní akci. Poděkování samozřejmě míří našemu projektovému týmu, který pod svou taktovkou vedla senior projektová manažerka Jitka Puldová.