Vyhľadať

Devátý světový archeologický kongres (WAC-9) se po mnoha letech vrátil do Evropy

World Archaeological Congress (WAC) se po čtrnácti letech vrátil do Evropy, a to přímo do hlavního města České republiky. Praha měla tu čest na začátku července tento světově uznávaný kongres hostit a my jako organizátor ho pod záštitou České akademie věd uspořádali. Světový archeologický kongres se koná pravidelně jednou za čtyři roky již od roku 1986. Původní termín devátého ročníku byl však v roce 2020 kvůli pandemii dvakrát odložen až do letošního roku.

Světová archeologická komunita se na šest dnů sešla v prostorách CUBEX Centrum Praha a ti, kteří nemohli přijet do Prahy osobně, měli možnost připojit se vzdáleně přes virtuální platformu Zoom, díky hybridní podobě kongresu.

Odborný program se skládal ze sedmi bloků, které zahrnovaly 21 témat, z nichž zmíníme například:
– Světová archeologie: minulost, přítomnost a budoucnost
– Archeologie identity
– Komunitní přístupy k archeologii a památkové péči
– Globální pohledy na skalní umění
– Klima změny a environmentální minulost aj.

Kongres byl v neděli zahájen ceremoniálem, po kterém byla připravena recepce s přípitkem. Následující dny byly věnovány odborným přednáškám a čtyřem plenárním zasedáním.

Čtvrtý den se účastníci mohli zúčastnit celodenních exkurzí po Praze. Navštívili Staré město i Pražský hrad, díky čemuž se dozvěděli více o naší kultuře a tradicích. Po exkurzích byl středeční večer zakončen večeří v proslulém pivovaru U Fleků, kde účastníci ochutnali českou kuchyni a samozřejmě pro pivovar typické 13° pivo. Poslední den byl v odpoledních hodinách zakončen ceremoniálem, po kterém se účastníci mohli sejít opět v typicky české restauraci na rozlučkové party, tentokrát U Vejvodů.

Součástí kongresu byla i výstava s jedenácti vystavovateli. Kongres WAC-9 podpořilo osm partnerů včetně Czech Convention Bureau.

Celkem se kongresu zúčastnilo 630 účastníků ze 70 zemí světa. Nejširší zastoupení měly Spojené státy americké, Japonsko, Indie, Velká Británie a Německo.

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se na kongresu podíleli. Děkujeme patronce, čestnému prezidentovi kongresu, organizačnímu a vědeckému výboru, účastníkům, řečníkům, vystavovatelům, partnerům i našemu realizačnímu týmu v čele s projektovými manažerkami Jitkou Puldovou a Petrou Závodnou.