Vyhľadať

27th WONCA Europe conference přilákala více než 2 700 účastníků z celého světa

Konference WONCA Europe (World Organization of National Colleges, Academies and Academic Associations of General Practitioners/Family Physicians) patří mezi nejvýznamnější setkání praktických lékařů z Evropy i dalších zemí. Letošní 27th WONCA Europe conference ve spojení s RCGP (Royal College of General Practitioners) Annual conference 2022 byla speciální. Nejen, že se konala v krásném Londýně, ale po dvou letech přísných lockdownů to byla první konference WONCA Europe, kterou mohli účastníci navštívit osobně. Konference nabídla možnost zúčastnit se i těm, kteří do Londýna přiletět nemohli, a to díky hybridnímu formátu. I přes tuto možnost se do Londýna fyzicky sjelo 2 467 praktických a rodinných lékařů. To je z celkového počtu 2 791 účastníků 88 %.
I když je WONCA Europe zaměřena primárně na evropské lékaře, letošního ročníku se zúčastnili odborníci ze 71 zemí světa. Největší zastoupení měla Velká Británie, Nizozemsko, Španělsko, Portugalsko, Katar, Belgie, Řecko, Finsko, Švýcarsko a Německo.

Spojení výroční konference RCGP s WONCA Europe konference sliboval posun obou akcí na další úroveň. Výroční konference RCGP se během let stala nezbytnou vzdělávací akcí pro odborníky v oblasti všeobecné praktické zdravotní péči ve Spojeném království, kterou navštěvují vysoce uznávaní řečníci a stejně jako konference WONCA Europe, poskytuje platformu pro předávání si znalostí a výzkumu všeobecného praktického lékařství.

Součástí letošní konference WONCA Europe byla také Pre-conference Vasco da Gama, která se konala od 27. do 28. června a pravidelně ji navštěvují mladí lékaři. Pre-konference se zaměřovala na význam globální primární péče a její udržitelnost. Součástí pre-konference byly i společenské akce, včetně koktejlové party na lodi a návštěvy nedalekého londýnského olympijského parku. Pre-konference se zúčastnilo okolo 220 lékařů, studentů a mladých odborníků. Pre-konference se konala se pouze fyzicky v konferenčním centru Resource for London.

Hlavní čtyřdenní konference probíhala v moderním oceňovaném kongresovém centru ExCeL London ve východním Londýně. Toto venue poskytlo dostatek prostoru pro 13 paralelních sálů, rozsáhlou výstavu, ale také jsme využili největší auditorium ve Spojeném Království, kde probíhaly plenární sekce a zahajovací ceremoniál. Od roku 2012 funguje na principu nulového odpadu na skládky, přičemž 71 % odpadu bylo recyklováno v roce 2021 a zbývajících 29 % bylo použito k výrobě paliv získaných z odpadu. To vše odpovídalo hlavnímu tématu konference: Inovovat rodinnou medicínu společně pro udržitelnou budoucnost.

Účastníci se mohli těšit na bohatý odborný i společenský program. Konference byla zahájena ceremoniálem, na kterém vystoupilo několik významných řečníků a součástí bylo i muzikálové vystoupení mladých talentovaných umělců z Velké Británie.
Součástí programu bylo více než 130 odborných přednášek, 6 plenárních sekcí, 41 workshopů, 10 satelitních symposií a 604 posterů. Konference přivítala nad 600 řečníků z 58 zemí.
Společenský program byl připraven pro každý den konference. První den se účastníci zúčastnili recepce s přípitkem v prostorách výstavy. Druhý večer nabídl společenskou večeři v historické budově Barts Heritage (nejstarší nemocnice ve Spojeném Království) a třetí večer byla pro účastníky připravena neformální party v koktejl baru Slug & Lettuce.
Na konferenci v Londýně nesměl ani letos chybět tradiční WONCA běh. Letošní záštitu pod tímto doprovodným programem převzala nezisková organizace Run Talk Run a účastníci se mohli rozhodnout, zda se zúčastní 5 km běhu nebo 3 km procházky. Na startu se sešla necelá stovka běžců.

Součástí konference byla i rozsáhlá výstava s 43 vystavovateli, WONCA Village a posterová sekce.

Děkujeme WONCA Europe, RCGP, partnerům i sponzorům, řečníkům i účastníkům a také realizačnímu týmu GUARANT International v čele se senior projektovou manažerkou Romanou Klukovou. Věříme, že na letošní konferenci se bude vzpomínat ještě několik měsíců.
Nyní ovšem již začínají přípravy na příští 28. ročník konference WONCA Europe, která se bude konat v Bruselu, Belgie a my máme opět tu čest tuto krásnou akci organizovat.