Vyhľadať

V Maastrichtu proběhl hybridní kongres Zoom Forward 22 - the joint congress on obesity of the European Association of the Study of Obesity and the International Federation for the Surgery of Obesity and metabolic disorders-European Chapter

Společnost IFSO-EC pravidelně pořádá kongresy pro odborníky působící v oblasti obezitologie a bariatrické chirurgie z celého světa. Akce se konají pravidelně jednou ročně. Letos však proběhl Joint congress asociací IFSO-EC a EASO – Zoom Forward 22 v hybridní podobě. Díky tomuto formátu se kongresu mohlo zúčastnit více odborníků, i ze zemí, které jsou stále koronavirem zasaženy.

Pro 362 účastníků byl připraven zajímavý čtyřdenní odborný i společenský program. Odborný program zahrnoval výukové workshopy a odborné přednášky klíčových leaderů. V rámci interaktivních přednášek probíhaly diskuze zejména o nejnovějším vývoji a výzkumu v bariatrické a metabolické chirurgii. Mezi probíraná témata patřily mimo jiné nové a experimentální postupy, léky na léčbu obezity, či právní aspekty bariatrické chirurgie.

Zajímavostí bylo symposium, jehož obsahem byla živá kuchařská show, díky němuž si účastníci rozšířili dovednosti v přípravě nutričně vyvážených a zdravých pokrmů.
Třešničkou na dortu byl pestrý společenský program. Druhý den kongresu se konala večeře v Château Neercanne. Tento zámek je jako jediný v Nizozemsku postaven terasovitě a účastníkům nabídl večeři v historických prostorách s panoramatickým výhledem do údolí, které odděluje Nizozemsko s Belgií. Předposlední den proběhla Closing party, pro kterou byl vybrán Augustiniánský kostel v centru města.

Virtuální část kongresu probíhala na platformě ZOOM. Kongres byl plně hybridní, to znamená, že všechny přednášky a workshopy byli vysílány online. Účastníci, kteří se nemohli kongresu účastnit fyzicky tedy o žádný odborný program nepřišli. V průběhu přednášek se zapojovali do diskuze pomocí funkce chatu.

Součástí kongresu byla fyzická výstava, které se zúčastnilo 18 vystavovatelů. V rámci výstavy byl Holandský pavilon, kde se servírovala káva a zároveň v něm byly prezentovány informace o Holandsku.


Děkujeme asociaci IFSO-EC, EASO, všem přednášejícím, účastníkům, partnerům i vystavovatelům, ale také realizačnímu týmu GUARANT International a projektové manažerce Petře Závodné za krásnou akci. Již nyní vyhlížíme další, již 11. ročník, IFSO-EC 2023, který bude probíhat v krásném Curychu ve Švýcarsku.