Vyhľadať

Letos probíhá druhý ročník Vzdělávání ČAVLMZ

Po úspěšném prvním ročníku Vzdělávání ČAVLMZ 2021 se Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat rozhodla v tomto směru vzdělávání pokračovat. Letos, na rozdíl od roku 2021, program probíhá ve formě online webinářů i živých praktických workshopů a seminářů.

Pro lékaře, sestry i další odborné veterinární pracovníky je připraveno šest vzdělávacích segmentů – Chirurgie, Veterinární sestry, Kardiologové, Onkologie, Dermatologie a Management veterinárních praxí. 

Živé akce nabízejí praktické vzdělávání v menších skupinách a webináře jsou pro účastníky rychlým vzdělávacím prostředkem, který nabízí i e- learning prostor v podobě video zóny na webu ČAVLMZ.

Více o Vzdělávání ČAVLMZ se můžete dočíst na stránkách asociace: www.cavlmz.cz/vzdelavani