Vyhľadať

Architekti se setkali na hybridní konferenci EAAE

Ve dnech 25. 8. – 28. 8. Evropská asociace pro architektonické vzdělávání (EAAE) a Fakulta architektury ČVUT uspořádali každoroční EAAE Annual Conference and General Assembly. Konference s názvem Nové dimenze se konala v hybridní podobě. Fyzická část proběhla v prostorách ČVUT v Praze na Fakultě architektury, virtuální část byla streamována přes platformu Zoom. Zájem o akci projevilo 180 odborníků a studentů z řad architektury, z toho 75 se zúčastnilo fyzicky a 105 virtuálně.

Čtyřdenní akce se měla konat již v loňském roce, ale z důvodu pandemie byla přesunuta na konec letošního srpna. Přípravy akce se tak protáhly na 2 roky, během kterých organizační výbor pracoval na zatraktivnění programu a doprovodných aktivit.

Konference představila několik klíčových témat:

  • Role architekta: jak ovlivňují nové rozměry environmentálních a sociálních problémů naše chápání role architekta ve společnosti a proces návrhu,
  • Princip univerzálnosti: jak lze zachovat princip univerzálnosti architektonického vzdělávání v kontextu rostoucí složitosti naší společnosti,
  • Překrývání profesí: jak by architektonické vzdělávání v prostředí překrývajících se povolání mělo připravit studenty na nové dimenze naší profese. *

Jednotlivá témata zahajovali světoví představitelé architektury přednáškou, poté následovala panelová diskuze s dalšími odborníky. Hlavním řečníkem byl významný americký architekt Steven Holl. Tomu se bohužel kvůli opatřením nepodařilo do Prahy dostat fyzicky, zúčastnil se akce ve virtuální podobě. Ostatní řečníci se akce zúčastnili fyzicky.

V rámci konference byl pro účastníky naplánovaný bohatý program. V pátek se v prostorách Strahovského kláštera konala gala večeře, před kterou měli hosté možnost navštívit Strahovskou knihovnu a obdivovat její historické sály vyzdobené uměleckými freskami.

Největším lákadlem pro účastníky byly exkurze po architektonicky zajímavých místech. Ve středu 25. 8. se účastníci vydali do Prahy a navštívili například Baba International Exhibition nebo Villy Müller a Rothmayer. Konferenci zakončili exkurzí do Brna, kde mohli obdivovat funkcionalistickou Villu Tugendhat a moderní vinařskou architekturu vinařství Sonberk.

Děkujeme klientovi EAAE, Fakultě architektury ČVUT, řečníkům, účastníkům a naší Senior projektové manažerce Veronice Brejchové za krásnou architektonickou konferenci.

,,Chtěl jsem vám za organizační výbor poděkovat za vynikající spolupráci. Konference proběhla zcela hladce, bez jediné komplikace, z velké míry díky nasazení a profesionálnímu přístupu paní Brejchové. Všichni účastníci si průběh konference velmi chválili…
Pro Fakultu architektury se jednalo o prestižní mezinárodní akci a jsem moc rád, že jsme naši školu takto skvěle reprezentovali.“ doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D. – předseda organizačního výboru

*https://eaae2021.fa.cvut.cz/topic/