Vyhľadať

17th World Congress of Anaesthesiologists přilákal skoro 7 000 účastníků

Naše práce na kongresu WCA 2021 začala již před 9 lety v roce 2012, kdy byla Praha zvolena v Buenos Aires na WCA 2012 jako místo konání pro WCA 2020.

Ve spolupráci s Českou společností anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a Světovou federací anesteziologů bylo zvoleno místo konaní PVA Letňany, které se poté změnilo na nově postavený kongresový prostor O2 Universum.

Tenkrát ještě však nikdo netušil, že i tento kongres zasáhne pandemie Covid – 19. Kongres byl nejdříve přesunut z roku 2020 na rok 2021. Poté se rozhodlo o jeho hybridní formě a jako poslední přišlo rozhodnutí o celkové virtuální podobě. Tím se zajistila bezpečnost všech účastníků a také jeho přístupnost lidem z celého světa.

Největší výzvou bylo poskytnout dobrou virtuální kongresovou platformu a propojit ji s dalšími programy, aby si účastníci mohli užít bohatý vědecký program s workshopy, PBLD, e-Posters a Meet the Experts a přitom se setkat s přáteli a kolegy.

Vzhledem ke změně formátu akce bylo nutné pozměnit marketingovou strategii. V rámci propagace byla využita pravidelná komunikace na sociálních sítích (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, LinkedIn), byly nastaveny pravidelné mailingové kampaně. Ve spolupráci s řečníky byly natočeny a sestříhány video pozvánky tzv. Talking Heads. Také došlo k širší propagaci na jiných anesteziologických kongresech.

Technické zázemí akce bylo v O2 Universu, kde se o hladký průběh kongresu staral 24 členný tým z GI a další tým složený s techniků.

Na kongres se přihlásilo skoro 7 000 účastníků z více než 130 zemí. Na základě kladných ohlasů můžeme prohlásit, že 17th World Congress of Anaesthesiology byl úspěšný.