Vyhľadať

Proběhl historicky první virtuální Kongres nemocničních lékárníků

Historicky první virtuální Kongres nemocničních lékárníků se konal první týden v listopadu 2020 (6.- 7. 11. 2020). I když se forma kongresu změnila, byli jsme příjemně překvapeni účastí – kongres sledovalo téměř 500 účastníků z České republiky a Slovenska. Vysílalo se nejen z Prahy, ale i z Brna a jiných částí republiky.

Za zmínku stojí úvodní a také velmi aktuální přednáška s názvem Aktuální epidemiologická situace s COVID-19. A i přesto, že hlavní program kongresu společně s touto přednáškou připadl na sobotu, tak v jeden čas bylo najednou připojeno 350 účastníků.

Kongres podpořilo celkem 8 partnerů, 4 vystavovatelé a 3 podporující společnosti. Za jejich podporu jim patří velké poděkování.

Účastníci si pochvalovali nejen odborný program, který obsahoval i dvě firemní sympozia a workshop, ale i neformální přátelskou atmosféru. Vzhledem k tomu, že se jednotliví návštěvníci mezi sebou často znají a fungují jako komunita, přidávali na sociální sítě fotky, jak sledují kongres doma spolu se svými zvířecími miláčky nebo dokonce během programu či přestávky pečou bábovku. Kongres tak, i přes svou virtuální formu, byl více osobní, zajímavý a interaktivní.

Na závěr bychom rádi poděkovali projektové manažerce Marcele Rajtorové a jejímu týmu za skvělou organizaci akce.