Vyhľadať

Uspořádali jsme virtuální konferenci ISPSD 2020

Ve dnech 13.9.-18.9. proběhla naše první velká virtuální konference 32nd IEEE International Symposium on Power Semiconductor Devices and ICs – ISPSD 2020. Pojďme se spolu podívat na to, jak se konference připravovala a jak probíhala.

Přípravy, změny a s tím spojené nové plánování

Během jarních měsíců, kdy se začala řešit problematika epidemie COVID-19, jsme stále doufali, že se konference ISPSD 2020 uskuteční v klasické podobě. Posunuli jsme termín konference z původního května na září. S příchodem června ovšem začalo být jasné, že se naše plány budou rychle měnit. Při představě zrušení konference jsme začali komunikovat s klientem, sponzory, řečníky i účastníky. Začátkem července jsme oznámili, že se konference uskuteční ve virtuální podobě. I když se pro mnohé jednalo o nový formát, zájem o registrace neklesl a pro nás to bylo znamení, že se konference uskuteční.

Se sponzory a vystavovateli jsme komunikovali změny a nabídli jim nové řešení – virtuální výstavu a networking. Původní nabídky jsme překlopili do virtuálních a zachovali pro firmy strukturu balíčků. V rámci nich mohly firmy získat zobrazování loga, produktových listů na obrazovce během konference i možnost chatu s účastníky. Z původních 32 potvrzených sponzorů a vystavovatelů se virtuální výstavy zúčastnilo 18. To bereme jako úspěch a znamení, že firmy mají i o tuto formu prezentace zájem.

Po celou dobu byla firmám k dispozici technická podpora i koordinátorka, která s nimi intenzivně komunikovala.

Platforma pro virtuální konferenci na míru

Otázka platformy, na které virtuální akce poběží, je velmi důležitá. My se v případě ISPSD 2020 rozhodli pro postavení platformy od dodavatele na míru. Účastníci se mohli na virtuální konferenci přihlásit pomocí unikátního přístupu, který obdrželi emailem. Poté si mohli zvolit, kterou sekci či virtuální stánek navštíví. Vše bylo přehledné a lehce ovladatelné. V případě technických nebo uživatelských potíží byl k dispozici technický podpůrný tým.

Průběh konference

Testování je základem úspěchu. Poslední dva týdny v srpnu patřily testování řečníků, jejich možného připojení a přístupu do virtuální platformy. Více jak 50 řečníků se zúčastnilo zkoušek dle připraveného programu. Jelikož se konference účastnili řečníci z celého světa, byly požadovány od všech řečníků předem nahrané prezentace jako záložní plán pro hladký průběh konference.

V pondělí 14.9. virtuální konferenci ISPSD 2020 zahájil svým proslovem hlavní předsedající Dr. Oliver Häberlen přímo z našeho virtuálního studia v GUARANT International v Praze. Konference trvala 6 dní, součástí programu byly konferenční prekurzy, 2 paralelní sekce a posterové sekce.

Celkem bylo registrováno 582 účastníků (včetně vystavovatelů) a v jednu chvíli jich bylo připojeno až 320. Největší zastoupení mělo Japonsko, USA a Německo. Účastníci projevili zájem o interakci v rámci Q&A, kde padlo nad 1300 otázek a odpovědí a vyměnili si mezi sebou více než 1600 přímých zpráv.

Poděkování

Děkujeme klientovi za důvěru uspořádat konferenci ISPSD 2020 ve virtuální podobě. Také děkujeme sponzorům, vystavovatelům, všem účastníkům i projektové manažerce Pavle Hlinkové a celému jejímu týmu. Věříme, že konference byla úspěšná.