Vyhľadať

Jeden z největších kongresů v historii WASu se pořádal v Mexico City

Kongres se konal ve World Trade Centre v centru hlavního města Mexika. Toto moderní kongresové centrum během kongresu navštívilo 1 325 účastníků, z nichž 929 byli obyvatelé Mexika a Latinské Ameriky. Pro účastníky bylo připraveno 900 abstrakt, 61 symposií, 5 workshopů, 227 posterů a simultánní tlumočení. Na účastníky čekalo v jeden den až 7 paralelních sekcí a během kongresu vystoupilo 11 řečníků.

Účastníci kongresu se zabývali otázkami sexuálního zdraví, aktuálními problémy sexuálně přenosných pohlavních chorob a politickému zásahu do vzdělávání a prevenci těchto chorob. Věnovali se také transgenderové problematice, která je ve světě stále kontroverzním tématem, ale i tím, jakou roli hraje rodinné vzdělávání dětí a mladistvých v rámci zdravého sexuálního života.

Účastníci kongresu se kromě odborných přednášek mohli zúčastnit kongresové večeře v mexické restauraci, kde ochutnali ostré tradiční jídlo.

Zahájení kongresu provázelo vystoupení mexických mariachi a také účast vedoucí sekretariátu prezidenta Mexika, což mělo pro zemi velký politický vliv a dopad. Místní média se o kongresu několikrát zmínila v TV i v tisku.

GUARANT International organizoval WAS již po čtvrté, ale letošní ročník byl prozatím největší.