fbpx

Asociačný management

Association House je naša značka, pod ktorou ponúkame služby asociačného manažmentu. Na českom aj slovenskom trhu sme začali túto službu ponúkať v roku 2003 vôbec ako prvý.

Moderná asociácia rieši každý deň záležitosti v mnohom podobné záležitostiam firiem či iných organizácií. My sa staráme nielen o každodenný chod a rozvoj odborných asociácií, ale aj o podporu strategických rozhodnutí, marketing a komunikáciu voči členom a verejnosti a podporu vedenia asociácie. Association House ponúka kvalitný skúsený profesionálny tím i vlastné aplikačné i softvérové ​​zázemie pre každodennú komunikáciu s členmi, riadenie a správu členských základní, online vzdelávanie aj elektronické voľby.

Našim prvým klientom sa stala Česká spoločnosť pre mimotelový obeh a podporné systémy (ČSMO). Medzi nových klientov patria od roku 2019 napríklad The European Society of Toxicology In Vitro (Estiva) a Česká asociácia veterinárnych lekárov malých zvierat (ČAVLMZ) a od roku 2020 The European Dialysis and Transplant Nurses Association / European Renal Care Association (EDTNA / ERCA). Celkovo sa v rámci Association House staráme o 25 medzinárodných a českých alebo slovenských  spoločností.

Webové stránky značky Association House.

0
Českých asociáciou
v roku 2020
0
Zahraničných asociáciou
v roku 2020
0
Zorganizovaných výborov v roku 2019
0
Usporiadaných valných zhromaždení v roku 2019
0
Reprezentáciou asociáciou na akciách v roku 2019